Russian Names of Chortitza Colony Villages
German Name Russian Name Alternative Russian Spelling
Blumengart Kapustianka  
Burwalde Baburka  
Chortitza Khortitsa  
Einlage Kichkas  
Insel Chortitza Ostrov Khortitsa  
Kronsgarten Polovitsa  
Kronstal Dolinsk  
Kronsweide Vladimirovka  
Neuenburg Malasheuka  
Neuendorf Shirokoe  
Neuhorst Ternovataia  
Nieder Chortitza Nizhnyaya Khortitsa  
Osterwick Pavlovka  
Rosengart Novoslobodka  
Rosental Kantserovka  
Schöneberg Smolianaia Smolyanoye
Schönhorst Vodianaia Vodyanoye
Schönwiese Shenvize  

Source: Gerhard I. Peters, "How God Leads." 1974.

Please send any corrections to .

File created 16 October 2001; corrected 7 December 2001


Return to the
Mennonite Genealogy
Russian Mennonite Genealogical Resource Page